En viktig del av vår virksomhet er å kunne tilby medlemmene våre kurs og opplæring innenfor et bredt faglig spekter, og å dekke mest mulig av våre kunders ulike behov. Vestmar Bedrifthelsetjeneste tilbyr flere ulike kurs til våre kunder:

Psykososialt arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling

Kurs for både ledere og ansatte som ønsker å få bedret forståelse for psykososialt arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling. Formål: Øke kunnskap om og bevisstgjøring på mellommenneskelig kommunikasjon, og lære hvordan utvikle bedriftens psykososiale og organisatoriske...

Kurs i endring og omstilling

Kurs for ledere som ønsker å få bedre kunnskap om endringsledelse og omstillingsprosesser. God håndtering av prosessene ved endring og omstilling i bedriften er viktige bidrag til ivaretakelse av et godt psykososialt arbeidsmiljø. Formål: Øke kunnskap om og...

Risikovurdering – kurs

Vestmar BHT tilbyr kurs som omhandler hvordan leder/verneombud skal gjennomføre en risikovurdering i egen bedrift. Opplæringen er en enkel innføring i ROS, Risiko og sårbarhetsanalyse. Risikovurdering er en del av det systematiske HMS-arbeidet, som  innebærer å...

Konflikthåndtering og samarbeidsproblemer

Hvordan forebygge konflikter og skape et godt psykososialt arbeidsmiljø? Konflikthåndtering Vestmar BHT driver opplæring i hvordan arbeidsmiljøkonflikter kan forebygges og håndteres. VBHT kan veilede ledere og ansatte i arbeidet med å håndtere konflikter, alternativt...

Kommunikasjonskurs

Hvordan skape god kommunikasjon i miljøet. Ulike måter å kommunisere på. Måten vi omgås og snakker med hverandre former det psykososiale arbeidsmiljøet. Vi har alle et ansvar for å være en god kollega. Snakker vi "om hverandre" "til hverandre" eller" med hverandre?...

Helse og livsstil

Trening og kosthold. Vestmar BHT tilbyr kurs/opplæring i kosthold, livsstil og trening. Kurset utformes i samarbeid med den enkelte bedrift og har fokus på helsegevinster man oppnår gjennom et sunt kosthold og regelmessig trening. Kurset er et samarbeid mellom...

Bruk av verneutstyr

Riktig bruk av verneutstyr. Vestmar BHT holder korte kurs i viktigheten av å bruke verneutstyr riktig. Kurset holdes ute i din bedrift. En kort samling på ettermiddagen eller på et personalmøte. Nyttig opplæring for å holde fokus på å ta vare på egen helse, og skape...

Inneklima

Kurset gir deg innføring i hvordan inneklimaet skal vurderes. Hva er et godt inneklima Lover og forskrifter Hva påvirker inneklimaet De viktigste faktorene til et dårlig inneklima Hva bør vi se etter Vestmar BHT tilbyr også målinger av inneklima, for å dokumentere...

Røykesluttkurs

Kursopplegg utarbeidet av Statens Tobakkskaderåd. Anerkjent metode bestående av en nedtrappingsperiode, røykeslutt og vedlikehold. Ønsker du å slutte å røyke og trenger hjelp og støtte i den utfordrende prosessen dette er, er dette kurset for deg. Varighet: 6...

Grunnkurs i industrivern

Egenbeskyttelse og industrivern Industrivern er den enkelte virksomhets egenbeskyttelse mot uønskede hendelser, og skal verne liv og helse, miljø og materielle verdier og er en del av det norske totalforsvaret.Industrivernpliktige virksomheter plikter å...

Brannvern

Brannvernkurs og brannfaglige tjenester Vestmar Bedrifthelsetjeneste har nå inngått samarbeidsavtale med VP Kompetanse om levering av kurs. VP Kompetanse er et firma som leverer ulike kurs og opplæring innen førstehjelp og brannvern, i tillegg tilbyr...

Førstehjelpskurs

Vestmar Bedriftshelsetjeneste tilbyr førstehjelpskurs for alle type bransjer. Kurset kan skreddersys til din arbeidsplass og ditt arbeidsmiljø. Hjerte og lungeredning er sentralt på alle kurs. Vestmar BHT selger også hjertestarter og tilbyr hjertestarterkurs. Ta...

Grunnkurs i arbeidsmiljø

40-timers HMS kurs høsten 2015       Godkjent kursholder gjennomfører kurset i tråd med LO og NHO’s rammer for slik opplæring.       Vi legger vekt på egne erfaringer og tar i bruk ulike pedagogiske metoder for å relatere kurset mest mulig til deltakerne. Målgruppen...

Kurs i stressmestring

"STRESS NED - MED OPPMERKSOMHETSTRENING!" Kurs i Kragerø         DPS Porsgrunn/Vestmar i samarbeid med Vestmar Bedriftshelsetjeneste tilbyr kurs i stressmestring og oppmerksomhetstrening for alle som ønsker å mestre eget stress i dagliglivet, på jobben eller privat,...