Tjenester

Et medlemskap hos oss gir tilgang på alle våre bedriftshelsetjenester og HMS-tjenester som er nødvendig for å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet og forebygge arbeidsrelaterte plager og sykdommer.

Tjenester

SYSTEMATISK HMS-ARBEID

FYSISK OG KJEMISK ARBEIDSMILJØ

PSYKOSOSIALT- OG ORGANISATORISK ARBEIDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEIDSMILJØ

BIOLOGISK ARBEIDSMILJØ OG SMITTEVERN

HELSEOVERVÅKNING

ARBEIDSRELATERTE KONSULTASJONER

INFORMASJON OG OPPLÆRING

SYKEFRAVÆR / FOREBYGGING OG OPPFØLGING

AKAN-ARBEID (RUS- OG AVHENGIGHETSPROBLEMATIKK)