BIOLOGISK ARBEIDSMILJØ OG SMITTEVERN

Vestmar bedrifthelsetjeneste kan tilby en rekke tjenester til sine medlemmer, og dekker de fleste behov en bedrift kan ha med tanke på helse, miljø og sikkerhet.

BIOLOGISK ARBEIDSMILJØ OG SMITTEVERN
  • Kartlegging av mulige smittefaktorer
  • Risikovurdering ifht. smittefare eller annen helsefare og forslag til risikoreduserende tiltak
  • Utarbeidelse av vaksinasjonsprogram for den enkelte i forbindelse med smittefarlig arbeid og utenlandsreiser
  • Rådgivning og veiledning i forbindelse med vernetiltak for smittefarlig arbeid
  • Reisemedisinsk rådgivning