ERGONOMISK ARBEIDSMILJØ

Vestmar bedrifthelsetjeneste kan tilby en rekke tjenester til sine medlemmer, og dekker de fleste behov en bedrift kan ha med tanke på helse, miljø og sikkerhet.

ERGONOMISK ARBEIDSMILJØ
  • Arbeidsplassvurdering
  • Funksjonsvurdering
  • Bistand ved innkjøp av utstyr og møbler
  • Bistand ved planlegging og utforming av arbeidsplasser i nye og eksisterende lokaler
  • Ergonomiske kartlegginger, risikovurderinger og forslag til risikoreduserende tiltak
  • Tilrettelegging av arbeid ved dataskjerm