Ansatte

Ansatte

Marianne Graver Odden

Bedriftssykepleier

Er utdannet sykepleier med videreutdanning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt og har Mastergrad i Ledelse og Organisasjonsutvikling. Hun har bakgrunn fra Forsvaret.Jobber innenfor områdene ergonomi. psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, systematisk HMS arbeid, arbeidshelse, AKAN arbeid, undervisning og veiledning
marianne@vestmarbht.no
91678068

Ivar Andreas Skogvold

Bedriftslege

Utdannet tannlege og lege. Arbeidet med arbeidsmedisin siden 1987.Jobber med helseundersøkelser av risikoutsatte personer, oppfølging av eksponerte arbeidstakere, oppfølging av langtidssykemeldte/attføring, vurdering og oppfølging av yrkesrelaterte problemer. Bistand i AKAN saker.
ivar@vestmarbht.no

Brit Sulesund

Bedriftssykepleier

Utdannet sykepleier med videreutdanning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt.Etterutdanning i psykisk helsearbeid.Jobber innenfor områdene ergonomi, psykososialt arbeidsmiljø, arbeidshelse, Akan arbeid, undervisning og veiledning.
brit@vestmarbht.no
992 05 712

Roar Aasulvsen

Daglig leder

Utdannet ved Norges Idrettshøgskole og ved Universitetet i Oslo, med videreutdanning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt Jobber med administrasjon, drift og utvikling av bedriftshelsetjenesten. Fagfelt yrkeshygiene og psykososialt arbeidsmiljø, undervisning og veiledning.
roar@vestmarbht.no
992 05 791