Roar Aasulvsen

Daglig leder
Utdannet ved Norges Idrettshøgskole og ved Universitetet i Oslo, med videreutdanning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Jobber med administrasjon, drift og utvikling av bedriftshelsetjenesten.

Fagfelt yrkeshygiene og psykososialt arbeidsmiljø, undervisning og veiledning.

Email: roar@vestmarbht.no
Mobil: 992 05 791

Brit Sulesund

Psykiatrisk sykepleier
Utdannet sykepleier med videreutdanning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Etterutdanning i psykisk helsearbeid.

Jobber innenfor områdene ergonomi, psykososialt arbeidsmiljø, arbeidshelse, Akan arbeid, undervisning og veiledning.

Email: brit@vestmarbht.no
Mobil: 992 05 712

Ivar Andreas Skogvold

Bedriftslege
Utdannet tannlege og lege. Arbeidet med arbeidsmedisin siden 1987.

Jobber med helseundersøkelser av risikoutsatte personer, oppfølging av eksponerte  arbeidstakere, oppfølging av langtidssykemeldte/attføring, vurdering og oppfølging av yrkesrelaterte problemer. Bistand i AKAN saker.

Email: ivar@vestmarbht.no

Marianne Graver Odden

Spesialrådgiver/bedriftssykepleier

Er utdannet sykepleier med videreutdanning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt og har Mastergrad i Ledelse og Organisasjonsutvikling. Hun har bakgrunn fra Forsvaret.

Jobber innenfor områdene ergonomi. psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, systematisk HMS arbeid, arbeidshelse, AKAN arbeid, undervisning og veiledning

Noe du lurer på? Vi er her for deg!

Interessert i å komme i kontakt, hvilke tjenester vi kan tilby for din bedrift, eller trenger du hjelp?