Ansatte

Ansatte

Gry Elisabeth Edvartsen

Bedriftsykepleier/ HMS-rådgiver

Er utdannet sykepleier med videreutdanning innen yrkeshygiene, arbeidsmiljø og HMS. Jobber innenfor områdene arbeidsmedisin, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, systematisk HMS arbeid, arbeidshelse, AKAN arbeid, undervisning og veiledning.
gry@vestmarbht.no
41419882

Kjersti Skarvang Eckholdt

Bedriftsykepleier

Er utdannet sykepleier med videreutdanning fra BI innen ledelse. Er godkjent instruktør innen Hjerte Lunge Redning. Jobber innenfor områdene ergonomi. psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, systematisk HMS arbeid, arbeidshelse, AKAN arbeid, undervisning og veiledning
kjersti@vestmarbht.no
92805134

Lillian Winsnes

Bedriftslege

Spesialist i indremedisin og allmennmedisin. Lang erfaring fra arbeidsmedisin. Jobber med helseundersøkelser av risikoutsatte personer, oppfølging av eksponerte arbeidstakere, oppfølging av langtidssykemeldte/attføring, vurdering og oppfølging av yrkesrelaterte problemer. Bistand i AKAN saker.
Roar@vestmarbht.no

Roar Aasulvsen

Daglig leder

Utdannet ved Norges Idrettshøgskole og ved Universitetet i Oslo, med videreutdanning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt Jobber med administrasjon, drift og utvikling av bedriftshelsetjenesten. Fagfelt yrkeshygiene og psykososialt arbeidsmiljø, undervisning og veiledning.
roar@vestmarbht.no
992 05 791