HMS kurs for ledere høsten 2023

En viktig del av vår virksomhet er å kunne tilby medlemmene våre kurs og opplæring innenfor et bredt faglig spekter, og å dekke mest mulig av våre kunders ulike behov. Vestmar Bedrifthelsetjeneste tilbyr flere ulike kurs til våre kunder:

HMS kurs for ledere høsten 2023

Dagskurs for ledere
Sted: Bedehuset, løkkebakken 8 3770 Kragerø
Målgruppe: Arbeidsgivere og ledere.
Tid: Onsdag 27.09. 2023 (08.30 – 15.30)

Formål:

  • Oppfylle kravet til HMS opplæring i Arbeidsmiljøloven for ledere
  • Gi en grundig opplæring i Arbeidsmiljøloven med relevante temaer

Innhold:

  • Arbeidsmiljølovens målsetning og virkeområde
  • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
  • Verneombud
  • Arbeidstidsbestemmelser
  • Ansettelse og oppsigelse
  • Arbeidstilsynet

Årlige HMS-kurs samt skreddersydde kurs for større virksomheter på forespørsel

Kurset passer for:

Arbeidsgivere og ledere med personalansvar