40-timers HMS-kurs (verneombudskurs / AMU-kurs)

En viktig del av vår virksomhet er å kunne tilby medlemmene våre kurs og opplæring innenfor et bredt faglig spekter, og å dekke mest mulig av våre kunders ulike behov. Vestmar Bedrifthelsetjeneste tilbyr flere ulike kurs til våre kunder:

40-timers HMS-kurs (verneombudskurs / AMU-kurs)

Lovpålagt HMS kurs (40 timers kurs)
Sted: Holdes digitalt/teams
Målgruppe: Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av
arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.
Tid: Kurset går over følgende dager (08.30 – 15.30)
17.02 – torsdag 18.02. – onsdag 03.03. og torsdag 04.03

Formål:

 • Oppfylle kravet til HMS opplæring i Arbeidsmiljøloven for verneombud og AMU-medlemmer
 • Gi en grundig opplæring i relevante temaer innenfor helse, miljø og sikkerhet

Innhold:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Internkontrollforskriften
 • Hvordan gjøre risikovurderinger
 • Verneombudets rolle og oppgaver
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • AKAN
 • Ergonomi, forebygging av muskel- og skjelettplager
 • Attføring og sykefraværs arbeid
 • Støy
 • Inneklima

Kurset er lagt opp med øvelser og gruppearbeid. Årlige HMS-kurs, samt skreddersydde kurs for større virksomheter på forespørsel.

Kurset passer for:

Alle som er lovpålagt 40 timers kurs.