Om oss

Vår visjon og mål

Om oss

Organisering

Stiftelsen ledes av et styre som består av 4 medlemmer. Styret er stiftelsens øverste organ som også skal forvalte stiftelsens formue. Stiftelsen har en daglig leder som er underlagt styret. Daglig leder har ansvaret for den daglige driften av stiftelsen.

Styrets medlemmer pr. 01.01.2023 er:

 • Roar Aasulvsen – Daglig leder
 • Line Grøtsund – Styrets leder
 • Bjørg Holte – Nestleder styre
 • Ingunn Nestestog – Styremedlem

Varamedlemmer til styret:

 • Terje Midrebø
 • Bjørn Kollane

Målsetting:

Målet for vår utadrettede virksomhet er å ”Ivareta og forbedre Helse, Miljø og Sikkerhet i bedriftene gjennom aktivt samarbeid med ledelse og ansatte”.

Vestmar BHT ønsker være medlemsbedriftenes naturlige samarbeidspartner innen HMS fordi vi har:

 • Den nødvendige kompetanse
 • Lokal kunnskap i hver bedrift
 • Høy kvalitet
 • En etisk standard i henhold til internasjonale retningslinjer

Gjennom kvalitetssikrede prosedyrer og anerkjente arbeidsmetoder skal Vestmar BHT arbeide for:

 • Å hindre sykdom og skade som følge av arbeidet eller arbeidsmiljøet
 • Å skape helsefremmende arbeidsplasser i medlemsbedriftene