ER DU TILKNYTTET EN GODKJENT BEDRIFTSHELSETJENESTE?
Hvordan bruker du bedriftshelsetjenesten?

Vestmar

Bedriftshelsetjeneste

Vi utgjør et fagteam bestående av bedriftslege, bedriftssykepleiere, yrkeshygieniker og ergonom.

Moderne bedriftshelsetjeneste i hjerte av Kragerø

Vi består av et sammensatt team på 4 ansatte, som til sammen dekker et bredt kompetansefelt innenfor bedriftshelse og arbeidsmiljø.

Kursoversikt

hms kurs for ledere

våre tjenester

min bedriftshelsetjeneste

40 timers hms kurs

bli kunde