HMS kurs for ledere

En viktig del av vår virksomhet er å kunne tilby medlemmene våre kurs og opplæring innenfor et bredt faglig spekter, og å dekke mest mulig av våre kunders ulike behov. Vestmar Bedrifthelsetjeneste tilbyr flere ulike kurs til våre kunder:

HMS kurs for ledere

Dagskurs for ledere
Sted: Holdes digitalt/teams
Målgruppe: Arbeidsgivere og ledere.
Tid: Onsdag 17. februar (08.30 – 15.30)

Formål:

  • Oppfylle kravet til HMS opplæring i Arbeidsmiljøloven for ledere
  • Gi en grundig opplæring i Arbeidsmiljøloven med relevante temaer

Innhold:

  • Arbeidsmiljølovens målsetning og virkeområde
  • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
  • Verneombud
  • Arbeidstidsbestemmelser
  • Ansettelse og oppsigelse
  • Arbeidstilsynet

Årlige HMS-kurs samt skreddersydde kurs for større virksomheter på forespørsel

Kurset passer for:

Arbeidsgivere og ledere med personalansvar