PSYKOSOSIALT- OG ORGANISATORISK ARBEIDSMILJØ

Vestmar bedrifthelsetjeneste kan tilby en rekke tjenester til sine medlemmer, og dekker de fleste behov en bedrift kan ha med tanke på helse, miljø og sikkerhet.

PSYKOSOSIALT- OG ORGANISATORISK ARBEIDSMILJØ
  • Veiledning og rådgivning til ansatte, ledere, verneombud og tillittsvalgte innen psykosoiale probemstillinger.
  • Karlegging og utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet
  • Bistand av endring og omstilling
  • Bistand ved samarbeidsproblemer og konflikter
  • Videreformidling av psykologtjenester