HELSEOVERVÅKNING

Vestmar bedrifthelsetjeneste kan tilby en rekke tjenester til sine medlemmer, og dekker de fleste behov en bedrift kan ha med tanke på helse, miljø og sikkerhet.

HELSEOVERVÅKNING
  • Innkalling til regelmessige helsekontroller for eksponerte arbeidstakere ihht. krav i arbeidsmiljøloven med forskrifter, etter avtale med virksomheten
  • Arbeidsmiljøsamtaler for å avdekke mulige sammenhenger mellom sykdommer/plager og arbeidsmiljøet, og gi veiledning til den enkelte ifht. til egen helse og forebygging