FYSISK OG KJEMISK ARBEIDSMILJØ

Vestmar bedrifthelsetjeneste kan tilby en rekke tjenester til sine medlemmer, og dekker de fleste behov en bedrift kan ha med tanke på helse, miljø og sikkerhet.

FYSISK OG KJEMISK ARBEIDSMILJØ
  • Yrkeshygieniske kartlegginger og målinger (bl.a. støy, støv, løsemidler, sveiserøyk, inneklima)
  • Risikovurdering av yrkeshygieniske faktorer (f.eks. kjemikalier, støy m.m.) og forslag til risikoreduserende tiltak
  • Veiledning ved valg og bruk av kjemiske produkter. Vurdering av substitusjon
  • Rådgivning ved valg av verneutstyr