SYKEFRAVÆR / FOREBYGGING OG OPPFØLGING

Vestmar bedrifthelsetjeneste kan tilby en rekke tjenester til sine medlemmer, og dekker de fleste behov en bedrift kan ha med tanke på helse, miljø og sikkerhet.

SYKEFRAVÆR / FOREBYGGING OG OPPFØLGING
  • Bistand ved etablering av rutiner for oppfølging av sykmeldte
  • Bistand i oppfølging på individnivå, evt. i samarbeid med behandlende lege og NAV
  • Vurdering av arbeidsplasser for å optimalisere de ergonomiske og organisatoriske forholdene
  • Deltagelse i IA-utvalg, dialogmøter og prosjekter