Kurs i endring og omstilling

En viktig del av vår virksomhet er å kunne tilby medlemmene våre kurs og opplæring innenfor et bredt faglig spekter, og å dekke mest mulig av våre kunders ulike behov. Vestmar Bedrifthelsetjeneste tilbyr flere ulike kurs til våre kunder:

Kurs i endring og omstilling

Kurs for ledere som ønsker å få bedre kunnskap om endringsledelse og omstillingsprosesser.

God håndtering av prosessene ved endring og omstilling i bedriften er viktige bidrag til ivaretakelse av et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Formål:

Øke kunnskap om og bevisstgjøring på mellommenneskelig kommunikasjon og lære om endringsledelse for å kunne håndtere endring og omstilling i bedriften på en god måte.

Målgruppe:

Ledere på alle nivåer som blir involvert i endring og omstilling.