Kurs i sykefraværsarbeid

En viktig del av vår virksomhet er å kunne tilby medlemmene våre kurs og opplæring innenfor et bredt faglig spekter, og å dekke mest mulig av våre kunders ulike behov. Vestmar Bedrifthelsetjeneste tilbyr flere ulike kurs til våre kunder:

Kurs i sykefraværsarbeid

Oppfølging av sykefravær. Roller og plikter.

Hva kan man gjøre når sykefravær blir vanskelig og krevende.

Kommunikasjon og den vanskelige samtalen.

Formål:

 • Økt kompetanse og bevissthet på ansvar, plikter og virkemidler ved sykefravær
 • Redusert sykefravær

Innhold:

 • Lover og regler ved sykemelding
 • Arbeidsgivers ansvar
 • Arbeidstakers plikter
 • Oppfølgingsplaner
 • Dialogmøter
 • Tilrettelegging
 • Omplassering og attføring
 • Eksterne aktører’s rolle (BHT, NAV, sykemelder, fastlege)
 • Rutiner og prosedyrer
 • Virkemidler
 • Dokumentasjon

Skreddersydde kurs på forespørsel.