Kurs i kjemisk helsefare

En viktig del av vår virksomhet er å kunne tilby medlemmene våre kurs og opplæring innenfor et bredt faglig spekter, og å dekke mest mulig av våre kunders ulike behov. Vestmar Bedrifthelsetjeneste tilbyr flere ulike kurs til våre kunder:

Kurs i kjemisk helsefare

Formål:

  • Økt kunnskap om kjemisk helsefare og ulike faktorers påvirkning
  • Lære om tiltak for å redusere eksponeringen samt nødvendige forhåndsregler for å beskytte seg

Innhold:

  • Merkeregler
  • Sikkerhetsdata-/informasjonsblader
  • Stoffkartotek
  • Administrative normer
  • Målemetoder og eventuelle måleresultater fra virksomheten
  • Mulige helseeffekter ved eksponering for kjemikalier i virksomheten
  • Sveiserøyk og helsefare
  • Åndedrettsvern og kjemikaliehansker

Vi kan tilby skreddersydde kurs på forespørsel.

Kurset passer for

Alle virksomheter som håndterer kjemikalier i arbeidsmiljøet.