Kurs i rus- og avhengighetsproblematikk

En viktig del av vår virksomhet er å kunne tilby medlemmene våre kurs og opplæring innenfor et bredt faglig spekter, og å dekke mest mulig av våre kunders ulike behov. Vestmar Bedrifthelsetjeneste tilbyr flere ulike kurs til våre kunder:

Kurs i rus- og avhengighetsproblematikk

Å bistå og behandle ansatte med rus og avhengighetsproblematikk er viktig for å få den ansatte raskt tilbake i jobb igjen. Å gjøre noe med bedriftens systemer for å unngå utvikling og kunne ta raskt tak i slike situasjoner er vel så viktig og enda mer lønnsomt.

Formål

Hvordan håndtere rus- og avhengighetsproblematikk i små og mellomstore bedrifter

  • Noe er det? Hvordan identifisere et problem om en er bekymret for en ansatt?
  • Hva er «gode kjøreregler» som beskriver bedriftens holdning til rusmiddelbruk

og avhengighet?

  • Hvordan håndtere saken om en person får problemer med rusmiddelbruk og

Avhengighet?

Mange ledere kommer borti rus og avhengighetsutfordringer hos ansatte i løpet av arbeidslivet, og ofte kan det være vanskelig å vite hvordan disse sakene skal håndteres, og hvordan den aktuelle ansatte skal møtes på det.

Vestmar Bedriftshelsetjeneste har mye erfaring med denne type saker og kan gi bedriftens ledere råd, opplæring og støtte. Vi kan også delta i samtaler med den ansatte.