Kommunikasjonskurs

En viktig del av vår virksomhet er å kunne tilby medlemmene våre kurs og opplæring innenfor et bredt faglig spekter, og å dekke mest mulig av våre kunders ulike behov. Vestmar Bedrifthelsetjeneste tilbyr flere ulike kurs til våre kunder:

Kommunikasjonskurs

Hvordan skape god kommunikasjon i miljøet. Ulike måter å kommunisere på.

Måten vi omgås og snakker med hverandre former det psykososiale arbeidsmiljøet. Vi har alle et ansvar for å være en god kollega.

Snakker vi “om hverandre” “til hverandre” eller” med hverandre?

Nyttige tips og bevisstgjøring rundt det å kunne snakke sammen på en konstruktiv måte.