Kurs i risikovurdering

En viktig del av vår virksomhet er å kunne tilby medlemmene våre kurs og opplæring innenfor et bredt faglig spekter, og å dekke mest mulig av våre kunders ulike behov. Vestmar Bedrifthelsetjeneste tilbyr flere ulike kurs til våre kunder:

Kurs i risikovurdering

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet.

Formål:

 • Gi opplæring i risikovurdering og metode for gjennomføring
 • Møte krav som Arbeidstilsynet stiller for gjennomføring av risikovurderinger

Innhold:

 • Hva er risiko og risikoanalyse?
 • Krav til risikovurdering
 • Enkel risikoanalyse
  • Finn farekildene
  • Hva kan skje?
  • Hvor sannsynlig er det?
  • Hva er konsekvensene?
  • Handlingsplan
  • ROS-metoden (risiko- og sårbarhetsanalyse) basert på Norsk Standard
  • Spesifikke risikovurderinger i.h.t forskrifter

Kurset er lagt opp med øvelser og gruppearbeid. Skreddersydde kurs på forespørsel