Kurs i forebygging av konflikter og konflikthåndtering

En viktig del av vår virksomhet er å kunne tilby medlemmene våre kurs og opplæring innenfor et bredt faglig spekter, og å dekke mest mulig av våre kunders ulike behov. Vestmar Bedrifthelsetjeneste tilbyr flere ulike kurs til våre kunder:

Kurs i forebygging av konflikter og konflikthåndtering

En destruktiv konflikt påvirker ofte både de involverte i konflikten, deres støttespillere, det øvrige arbeidsmiljøet og i ytterste konsekvens: lønnsomheten og fokus på virksomhetens beste. Derfor er det viktig å vite hva som må gjøres for å håndtere konflikter på en trygg og forutsigbar måte.

Målet er å skape gode ledere og kompetente ressurspersoner (HR, HMS og verneombud) som sammen sikrer en god og korrekt personalhåndtering i konflikter.

Vi bruker flere ulike metoder og holder både halvdags- og heldagskurs.

Kurset passer for

Arbeidsgivere og ledere, vernetjenesten og tillitsvalgte, HR og HMS personell og medarbeidere.