Kurs i stressmestring

En viktig del av vår virksomhet er å kunne tilby medlemmene våre kurs og opplæring innenfor et bredt faglig spekter, og å dekke mest mulig av våre kunders ulike behov. Vestmar Bedrifthelsetjeneste tilbyr flere ulike kurs til våre kunder:

Kurs i stressmestring

Formål

  • Kurset vil ta for seg hvordan man som individ i dagens samfunn og arbeidsliv kan oppleve stress og belastning, og hva man kan gjøre for å påvirke det, som enkeltindivid eller som organisasjon.
  • Deltakere skal bli mer bevisst sine egne stresskilder og stressreaksjoner, samt få verktøy og teknikker for å bedre kunne håndtere stress.

Sentrale temaer

  • Hva er egentlig stress?
  • Hva er det som gjør at vi reagerer ulikt?
  • Individuell stresshåndtering
  • Håndtering av stress i arbeidslivet
  • Utarbeidelse av individuell tiltaksplaN

Kurset passer for alle