6424464061_c48d92305e_o

  • Veiledning og bistand i kvalitetsikring av HMS i bedriften.
  • Vi veileder bedriftene i oppbygging og vedlikehold  av HMS systemet.
  • Mange av våre tjenester hører  naturlig til i HMS systemet og skal kunne dokumenteres av arbeidsgiver.
  • Vi holder kurs/opplæring for ledere og ansatte i systematisk HMS arbeid, vi deltar i møter og utvalg som arbeidsmiljøutvalg, HMS møter, vernerunder, ledermøter og personalmøter.