Hjelp i coronakrisen

Trenger du bistand knyttet til coronaepidemien. Vi kan bistå med råd og veiledning til både ledere og ansatte. Vi svarer på telefon, e-post og kan møte dere på Teams og andre digitale verktøy.
koronavirus-tema21

Smittevern mot coronaviruset på arbeidsplassen

Få hjelp til risikovurdering og konkrete smitteverntiltak på din arbeidsplass.

Coronarådgivning – støtte til HR og ledere.

Ta kontakt for små og store spørsmål vedrørende coronaviruset relatert til arbeidsplassen.

Psykososial støttetelefon til ansatte

Dere kan ringe og snakke med bedriftshelsetjenesten om bekymringer som oppstår som følge av å være på jobb under coronaepidemien.

Hjelp på arbeidsplassen – støtte for arbeidslaget eller teamet

Hvordan kan dere i ansattgruppa eller teamet arbeide og støtte hverandre på best mulig måte i coronasituasjonen? Hva er viktig å fokusere på. VBHT kan veilede dere ift dette. Vi bruker teams til dette.

Lederstøtte i krisetider

Lederrollen er ofte svært krevende ved kriser. Mange ledere føler seg alene i rollen og usikker i forhold hvilke grep man bør foreta.  Ta kontakt for å lufte tanker og hvordan du kan lede gjennom coronakrisen.

Ta kontakt – vi hjelper deg
marianne@vestmarbht.no 91678068
brit@vestmarbht.no 99205712
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest