3063632328_55f14099de_oVestmar BHT tilbyr kurs som omhandler hvordan leder/verneombud skal gjennomføre en risikovurdering i egen bedrift. Opplæringen er en enkel innføring i ROS, Risiko og sårbarhetsanalyse.

Risikovurdering er en del av det systematiske HMS-arbeidet, som  innebærer å kvalitetssikre virksomhetens tiltak og aktiviteter på arbeidsmiljøområdet.

Formål: Kursdeltakerne skal få tilstrekkelig kunnskap om risikovurdering til å kunne gjennomføre en enkel prosess om risikovurdering / grovanalyse i egen bedrift.

Målgruppe: Alle som skal bistå i gjennomføring av en risikovurdering i bedriften.

Kursvarighet: 2 -4 timer.