alone-96856Kurs for både ledere og ansatte som ønsker å få bedret forståelse for psykososialt arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling.

Formål: Øke kunnskap om og bevisstgjøring på mellommenneskelig kommunikasjon, og lære hvordan utvikle bedriftens psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljø på en god måte

Kurset om psykososialt arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling inneholder følgende tema:

  • Definisjoner
  • Arbeidsmiljø
  • Kartlegginger av arbeidsmiljøet som redskap for utvikling av psykososialt arbeidsmiljø
  • Hva skal til for å lykkes?
  • Hva kan bedriftshelsetjenesten bidra med?