Vår visjon og våre mål

Visjonen:

  • Bidra til at ansatte ikke skal bli syke av jobben sin
  • Vi skal være den beste samarbeidspartneren på HMS, innen vårt markedsområde

Med denne visjonen mener vi at vi skal være med å sikre et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Vi ønsker å være med på å øke trivselen, bedre helsen og få til flere gode arbeidsår. Dette helsefremmende arbeidet i bedriftene kommer vi til å prioritere. Vi må i tiden framover samarbeide for å bedre både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet generelt, og bygge opp under et miljø der trivsel og trygghet er satt i fokus.

Målsetting:

Målet for vår utadrettede virksomhet er å ”Ivareta og forbedre Helse, Miljø og Sikkerhet i bedriftene gjennom aktivt samarbeid med ledelse og ansatte”. Vestmar BHT ønsker være medlemsbedriftenes naturlige samarbeidspartner innen HMS fordi vi har:

  • Den nødvendige kompetanse
  • Lokal kunnskap i hver bedrift
  • Høy kvalitet
  • En etisk standard i henhold til internasjonale retningslinjer

Gjennom kvalitetssikrede prosedyrer og anerkjente arbeidsmetoder skal Vestmar BHT arbeide for:

  • Å hindre sykdom og skade som følge av arbeidet eller arbeidsmiljøet
  • Å skape helsefremmende arbeidsplasser i medlemsbedriftene