Organisering av Vestmar Bedrifthelsetjeneste

Vestmar bedrifthelsetjeneste er en privat stiftelse, med egne vedtekter.

Stiftelsen ledes av et styre som består av 4 medlemmer. Styret er stiftelsens øverste organ som også skal forvalte stiftelsens formue. Stiftelsen har en daglig leder som er underlagt styret. Daglig leder har ansvaret for den daglige driften av stiftelsen.

Styrets medlemmer pr. 01.01.2018 er:

  • Jørn Chr. Sch. Knudsen (styreleder)
  • Randi Skauen
  • Viggo Gustavsen
  • Gry E Nilsen

Varamedlemmer til styret:

  • Bjørn Kollane
  • Thor Vraa