6424464061_c48d92305e_oKurs for ledere som ønsker å få bedre kunnskap om endringsledelse og omstillingsprosesser.

God håndtering av prosessene ved endring og omstilling i bedriften er viktige bidrag til ivaretakelse av et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Formål:

Øke kunnskap om og bevisstgjøring på mellommenneskelig kommunikasjon og lære om endringsledelse for å kunne håndtere endring og omstilling i bedriften på en god måte.

Målgruppe:

Ledere på alle nivåer som blir involvert i endring og omstilling.