punch-316605Vestmar Bedriftshelsetjeneste bistår med å skreddersy en kriseplan for bedriften som beskriver rutiner, prosedyrer og ansvarsforhold når det skulle oppstå en krise. Slik står man bedre rustet til å møte slike vanskelige utfordringer.

En alvorlig personulykke, dødsfall, selvmord eller andre akutte alvorlige hendelser setter ofte sterke følelser i sving. Hvordan ivareta de ansatte og pårørende og forebygge negative langtidsvirkninger etter slike hendelser.

Rådgivning og praktisk oppfølging i etterkant av akutt krise og / eller i vanskelige situasjoner

Vårt spesialutdannede fagpersonell  har lang og bred erfaring i å håndtere oppfølging i etterkant av krisesituasjoner. De kan hjelpe deg med følgende:

  • Rådgivning og praktisk bistand med psykologisk førstehjelp for ledere og berørte
  • Håndtering av felles møter i bedriften for ledere og ansatte
  • Tilbud om individuell oppfølging av berørte med behov
  • Etter spesiell avtale; utrykning av helsepersonell noen timer etter krisen (avhengig av geografi og kapasitet)