argument-238529Vestmar Bedriftshelsetjeneste kan bistå bedriften ihåndtering av konflikter, samarbeidsvansker og mobbing.Konflikter eller mobbing i arbeidsmiljøet er et problem som kan få alvorlige konsekvenser. Dersom konflikten eller mobbingen oppdages tidlig, enten ved direkte kontakt eller gjennom en kartlegging, er det vesentlig letter å håndtere denne enn ved gamle fastlåste konflikter. En nøytral part kan klargjøre årsaksforhold og bidra til løsning av konflikten. Dette gir bedre arbeidsmiljø og bedre produktivitet.

Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer
Vestmar Bedriftshelsetjeneste gjennomfører kartlegginger av hvordan de ansatte har det på jobb, psykososialt arbeidsmiljø. Vi utfører både generelle vurderinger og kartlegginger som er mer rettet mot ett tema. Samarbeid, kommunikasjon, informasjon, mestring og selvbestemmelse er viktige punkter i slike trivselsundersøkelser. Kartleggingene utføres på bestilling fra arbeidsgiver.