argument-238529Hvordan forebygge konflikter og skape et godt psykososialt arbeidsmiljø?

  • Konflikthåndtering
  • Vestmar BHT driver opplæring i hvordan arbeidsmiljøkonflikter kan forebygges og håndteres. VBHT kan veilede ledere og ansatte i arbeidet med å håndtere konflikter, alternativt ha rollen som nøytral konflikthåndterer. Oppfølging av personer som står i konflikter er en del av vårt tjenestetilbud.