speak-238488Hvordan skape god kommunikasjon i miljøet. Ulike måter å kommunisere på.

Måten vi omgås og snakker med hverandre former det psykososiale arbeidsmiljøet. Vi har alle et ansvar for å være en god kollega.

Snakker vi “om hverandre” “til hverandre” eller” med hverandre?

Nyttige tips og bevisstgjøring rundt det å kunne snakke sammen på en konstruktiv måte.