dice-18208Tilbudet omfatter kartlegging av fysiske arbeidsmiljøfaktorer, støymålinger, lysmålinger, yrkeshygieniske målinger, inneklimamålinger, risikoanalyser, vernerunder og ergonomiske arbeidsplassvurderinger.

Ved kartlegging av psykososiale arbeidsmiljøfaktorer benyttes intervju, spørreskjemaundersøkelser og diverse metoder for gruppesamtaler.