Vestmar Bedriftshelsetjeneste 15. aprilEgenbeskyttelse og industrivern

Industrivern er den enkelte virksomhets egenbeskyttelse mot uønskede hendelser, og skal verne liv og helse, miljø og materielle verdier og er en del av det norske totalforsvaret.Industrivernpliktige virksomheter plikter å organisere, utstyre, lære opp og øve et industrivern som er best mulig tilpasset virksomhetens risikoforhold og egenart.

Beredskapsklasser

Det er etablert retningslinjer for fire beredskapsklasser. NSO fastsetter beredskapsklasse som grunnlag for organisering av industrivern ved de enkelte virksomheter ved at de blir vurdert etter risiko og plassert i en av de fire beredskapsklassene. Kravene til opplæring og årlige øvelser varierer etter hvilken beredskapsklasse bedriften er sortert i.

Vestmar BHT kan nå i samarbeid med vår kursleverandør VP Kompetanse tilby Grunnkurs for industrivern lokalt hos den enkelte bedrift. Kursene følger forskriftskravene til hver enkelt beredskapsklasse. Les mer om Industrivernkurset her.