3063632328_55f14099de_o40-timers HMS kurs høsten 2015

 

 

 

Godkjent kursholder gjennomfører kurset i tråd med LO og NHO’s rammer for slik opplæring.

 

 

 

 • Vi legger vekt på egne erfaringer og tar i bruk ulike pedagogiske metoder for å relatere kurset mest mulig til deltakerne.
 • Målgruppen er ledere, verneombud, medlemmer i AMU og tillitsvalgt.
 • Kurset er lovpålagt for  AMU medlemmer og verneombud (iflg. Ny arbeidsmiljølov 1.1.06) Ledere og verneombud fra samme arbeidsplass vil bli prioritert.
 • Kurset er åpent for alle, men medlemmer prioriteres først.
 • Vi anbefaler kurset også som oppfriskning for tidligere kurs, eldre enn 5 år.

 

 

 

Rammeplan for kurset er Helse, Miljø og Sikkerhet:

 

 

 

 • Roller i arbeidsmiljøet, ansvar, plikter og rettigheter
 • Aktører og riktig saksgang i HMS-saker
 • Motivasjon og arbeidsglede
 • Utfordringer i arbeidsmiljøet
 • IK-systemets oppbygging og plass i arbeidsmiljøet
 • Psykososialt arbeidsmiljø og samarbeid
 • Sykefravær eller nærvær

 

Neste kurs:

 

 Tid:  Mars – April 2019

 

Sted:  Løkkebakken 12 B, Kragerø.

 

 

 

 

 

Kursansvarlig: Marianne G Odden

 

 

 

 Foredragsholdere: 

 

 

 

Kursleder: Marianne g Odden

 

 

 

Bedriftslege og tannlege Ivar A. Skogvold og

 

 

 

Ergoterapeut Stine Husabø

 

 

 

Bedriftssykepleier Brit Sulesund

 

 

 

Psykolog Turid Bolstad

 

 

 

Representanter fra NAV  og Arbeidstilsynet.