9048590552_1aca2d8d8c_oVi holder kurs i stressmestring som omhandler både arbeidslivet og privatlivet til den enkelte. Det er oftest det totale presset både hjemme og på jobb som får oss til ikke å makte mer. Vi er 24 timers mennesker som skal strekke til på alle felt i livet. Hvordan skaper vi oss en hverdag som vi mestrer og hvordan lære å takle stress i perioder. Hvilke symptomer skal vi se etter og hvordan fange opp arbeidstakere som er på full fart mot ”veggen” Dette er svært nyttig kompetanse for alle i dagens arbeidsliv og vi bistår med veiledning og opplæring.

Bistand i forbindelse med omorganisering og omstilling
Problemene i tilknytning til omstillinger, omorganiseringer, innskrenkninger eller oppsigelser kan hos enkelte medføre betydelige belastninger. Det kan føles som en krenkelse av selvfølelsen, tap av mening og håp, tap av gruppetilhørighet og tap av sosialt nettverk. Hva bør man tenke på av tiltak overfor de ansatte før slike endringer og hva gjør man for å dempe eller unngå slike virkninger. Erfaringene tilsier at det i slike situasjoner må legges ned mye arbeide i personalomsorgen. Vi bistår i denne prosessen fra planleggingsstadiet til gjennomført omstilling. Vi fanger også opp enkeltansatte som skulle bli skadelidende og har individuell oppfølging med samtaler og lignende. Vi bistår også i den fysiske endringen/omstillingen ute i arbeidsmiljøet med råd i forhold til produksjonsutstyr og lokaler som ivaretar god helse.