Vestmar Bedriftshelsetjeneste 15. aprilRiktig bruk av verneutstyr.

Vestmar BHT holder korte kurs i viktigheten av å bruke verneutstyr riktig. Kurset holdes ute i din bedrift. En kort samling på ettermiddagen eller på et personalmøte.

Nyttig opplæring for å holde fokus på å ta vare på egen helse, og skape et trygt arbeidsmiljø.