Vestmar Bedriftshelsetjeneste 15. aprilFra tid til annen kommer Arbeidstilsynet på inspeksjon ut til bedriftene. Er det kampanjer som pågår, har vi ofte informasjon om disse. De vil bli lagt ut som aktuelle nyheter på siden vår. Ta kontakt med oss hvis dere får brev fra Arbeidstilsynet om tilsyn i din bedrift. Vi bistår gjerne ved inspeksjonen / tilsynet. 

Skulle dere eventuelt få ”varsel om pålegg”, bistår vi gjerne i oppfølgingen av dette. Ellers finner du mange aktuelle saker påwww.arbeidstilsynet.no