Vestmar Bedriftshelsetjeneste 15. aprilEn konsultasjon ved vår arbeidsmedisinske poliklinikk gjelder både akutte plager/tilstander og plager som har vedvart over et lengre tidsrom. Den ansatte vil bli undersøkt, og en eventuell videre utredning av problemene vil bli vurdert. Om man evt. blir henvist til fastlege eller spesialist, vil bli individuelt vurdert. I mange tilfeller trenger den ansatte kun litt medisinsk informasjon og veiledning. Den ansatte kan ta direkte kontakt med oss for timebestilling.

Vi bistår også bedriften og de ansatte med attester, vaksinasjoner og andre helsetjenester knyttet til arbeidet.

Bedriftshelsetjenesten er ikke ment å drive vanlig kurativ virksomhet, dette overlater vi til fastleger og spesialister.