man-69287Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Vi utfører følgende AKAN-tjenester:

  • Forebyggende AKAN-arbeid
  • Hvordan avdekker man en AKAN-sak?
  • Oppfølging av arbeidstakere med rusproblem
  • Oppbygging av AKAN-system i bedriftene.

Les mer… www.akan.no